Mgr. Bohumír Večerek

speciální pedagog

kandidát za Zelené, BEZPP

„Na Novém Jičíně mám rád, že dává občanům možnost podílet se na rozhodování o jeho budoucnosti.“

Jmenuji se Bohumír Večerek a je mi čtyřicet jedna let. Narodil jsem se a žiju v Novém Jičíne, po absolvování místního gymnázia jsem vystudoval obor speciální pedagogika na Univerzitě v Hradci Králové. Ve čtrnácti letech jsem po plánované operaci páteře ochrnul a od té doby se po světě proháním na vozíku. I proto jsem se v roce 2013 podílel na vzniku spolku ITY, jehož cílem je pomáhat rodinám pečovat o děti s handicapem, nejčastěji s poruchou autistického spektra. V tomto spolku dodnes pracuji a zároveň působím i ve spolku GO ON, který se snaží získat peníze na podporu sportovní činnosti handicapovaných.

Nový Jičín je můj domov, mám zde své blízké přátele a místa, která mám rád. Vždy jsem se zajímal o to, co se zde děje, a proto můj zájem brzy přerostl v aktivitu: od roku 2015 jsem členem diskusního fóra péče o handicapované, podílel jsem se na přípravě komunitních plánů i Strategického plánu města na roky 2021-2027 a jsem členem sociální komise rady města: práci v této komisi považuji za velmi smysluplnou a budu v ní rád pokračovat i v následujícím volebním období. Ve volném čase se rád věnuji svým koníčkům: četbě, fotografování a práci se dřevem, důležitou součástí mého života je i víra.

Potěšilo mě, že jsem dostal příležitost být součástí této koalice, a to i proto, že většinu kandidátů znám osobně. Záleží mi na Novém Jičíně a není mi lhostejné, jak se bude rozvíjet a jak se v něm bude žít, také proto kandiduji.