Co jsme dokázali

Co jsme dokázali / Plníme volební program

Po celé volební období jsme se soustředili hlavně na plnění volebního programu, se kterým jsme se ucházeli o vaše hlasy ve volbách před čtyřmi lety. Ze 190 přislíbených bodů jsme jich 112 dotáhli do konce a mnoho dalších je tomu blízko. Dalších 57 bodů jsme realizovali nad rámec volebního programu. Zde přinášíme výběr těch nejzajímavějších z nich.

Dokončili jsme nový bufet a pláž na Čerťáku

Po dokončení rekonstrukce nádrže jsme postavili novou městskou pláž a bufet se sprchami a WC. V roce 2022 byla dokončena také přestavba bývalého železničního mostu na cyklistický a na Čerťák je tak nyní možné bezpečně dojet také z cyklostezky Koleje.

S NPÚ jsme vyjednali osazení náměstí stromy okolo kašny

Naši první žádost Národní památkový ústav (NPÚ) v roce 2021 zamítl. V tomto roce však došlo k průlomu a ze strany NPÚ byl po jednání s městem vydán předběžný souhlas s umístěním stromů. Nyní se zpracovává projekt, k uskutečnění dojde v roce 2023. Pod stromy budou umístěny také nové lavičky.

Přestavěli jsme prostory bývalého letního kina na odpočinkový areál s jezírkem

Z bývalého letního kina vznikl oblíbený odpočinkový areál s jezírky, pódiem, lavičkami a novou výsadbou zeleně. Je rozšířením stávajících Smetanových sadů. Veřejnosti byl zpřístupněn na podzim roku 2019.

Spolufinancovali jsme rekonstrukci fotbalového a atletického stadionu

Projekt Tělovýchovné jednoty v celkové hodnotě 38 milionů korun město spolufinancovalo příspěvkem 13 milionů korun a bez jeho přispění by se nemohl uskutečnit. Na zbylou část získala TJ dotaci od MŠMT. S TJ jsme se následně dohodli na zpřístupnění areálu sportující veřejnosti 3x týdně.

Vybudovali jsme moderní přístavbu SVČ Fokus a zelenou terasu nad vstupní halou

Kvůli nedostatečné kapacitě SVČ Fokus vznikl před lety projekt nadstavby nad vstupní částí střediska, jenž má také zlepšit jeho celkový vzhled. Součástí přístavby je také nový multifunkční sál, klubovny, kuchyňky či terasa se zelenou střechou. Ta má řadu výhod: udržuje teplo uvnitř budovy, pomáhá zachovávat vodu a zároveň ji může Fokus využít také pro pěstitelské práce s vyvýšenými záhonky. Na investici se podařilo získat 70% dotaci.