Petr Orel

senátor, vedoucí záchranné stanice

Bartošovice, kandidát za Zelené

„Považuji se za patriota města a mou vizí je Nový Jičín jako příjemné a klidné místo pro život.“

Jmenuji se Petr Orel, Nový Jičín je moje rodné město a považuji za patriota nejen tohoto krásného města, ale celého přilehlého okolí. Jsem ženatý, mám dospělé dcery a pět vnoučat. Celý můj profesní život, ale i záliby a koníčky, je spojen s ochranou přírody a životního prostředí, ale blízko mám také ke sportu a kultuře. Dlouhá léta vedu Záchrannou stanici pro volně žijící zvířata v Bartošovicích a posledních šest let působím jako senátor Parlamentu ČR za region Novojičínska. Jako místopředseda senátního Výboru pro záležitosti EU mám v pracovní gesci problematiku životního prostředí a zemědělství. Zájem o věci veřejné mám od svých studijních let, ještě v roce 1989 jsem spoluzakládal místní organizaci Strany zelených a od roku 1990 aktivně působím v komunální politice. Mým přáním je, aby Nový Jičín byl nadále příjemným a klidným místem pro život a své aktivity směřoval k udržitelnému způsobu života. Je nutné se soustředit na nové výzvy, čímž mám na mysli především co největší energetickou soběstačnost a realizaci již navržených adaptačních opatření souvisejících s klimatickou krizí. Na další volební období je velkou výzvou nová bytová výstavba a také kvalita a lepší dostupnost zdravotnických a sociálních služeb.